Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Tổ chức - Hành chính
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
23/05/2020

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại phòng họp 1, cơ sở 1, Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 và triển khai Kế hoạch CCHC năm 2020.

Các văn bản CCHC năm 2020
30/04/2020

Các văn bản CCHC năm 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG BAN 1 – NHIỆM KỲ 2020 - 2022
27/03/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy trường Đại học Khánh Hòa về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
13/12/2019

Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học Khánh Hòa
28/11/2019

Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học Khánh Hòa

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
28/11/2019

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Phòng tổ chức hành chính