Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Chức năng - Nhiệm vụ
30/03/2020

Phòng Truyền thông – Hợp tác quốc tế là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác truyền thông và hợp tác Quốc tế

Biểu mẫu Hợp tác quốc tế
04/01/2019

Danh mục các biểu mẫu về nghiệp vụ hợp tác quốc tế

Bộ quy trình ISO
04/01/2019

Hệ thống các văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, quy trình tác nghiệp về các hoạt động liên quan đến truyền thông và hợp tác quốc tế của Phòng Truyền thông và hợp tác quốc tế

Đội ngũ nhân sự
09/06/2017

Giảng viên, chuyên viên bộ phòng Truyền Thông - Hợp tác quốc tế

Phòng truyền thông & hợp tác Quốc tế