Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  04/01/2019 07:26        

Biểu mẫu Hợp tác quốc tế

Nhắp vào các liên kết để xem và tải xuống

  1. QT1- Xin thị thực Visa 
    1. Biểu mẫu QT1.1
    2. Biểu mẫu QT1.2
  2. QT2 - Đón khách quốc tế
    1. Biểu mẫu QT2.3
 
Phòng Truyền Thông & Hợp Tác Quốc tế