Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  10/03/2019 08:09        

Quyết định thành lập ban biên tập và phân công phụ trách cổng thông tin điện tử.

* Quyết định bổ sung:

- Bổ sung biên tập viên website.

 
Phòng Truyền Thông & Hợp Tác Quốc tế