Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Sinh Học Ứng Dụng (Chuyên Ngành: Dược Liệu) - 7420203A

06/05/2020
Chương trình Sinh học ứng dụng (chuyên ngành Dược liệu) đào tạo những cử nhân sinh học ứng dụng có khả năng tự khởi nghiệp và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu về nguyên liệu, sản phẩm dược liệu. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế mô hình, triển khai, vận hành, kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất cây dược liệu phù hợp với các điều kiện sinh thái khác nhau
 • Quy trình và hướng dẫn đào tạo trên Microsoft Teams
 • Thông báo số 2 về Triển khai dạy học trực tuyến từ ngày 30/03/2020
 • Khảo sát chất lượng chương trình đào tạo năm học 2019 - 2020 (Dành cho sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp)
 • Kế hoạch triển khai rà soát và phát triển chương trình đào tạo
 • Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động hỗ trợ đào tạo và phục vụ người học
 • Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 (Dành cho K4, K45)
 • Kế hoạch và thể lệ cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2020"
 • Các văn bản phòng Công tác sinh viên
 • Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học và phòng, chống dịch Covid-19
 • Dạy và học trực tuyến ở Trường Đại học Khánh Hòa: Những tín hiệu khả quan
 • Đại hội Chi bộ Phòng ban 3 nhiệm kỳ 2020 – 2022
 • Phun thuốc khử trùng, phòng dịch Corona
Đối tác