Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395)
30/11/2018 10:32   phongqlkh    277 lần

Đề án 2395 với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, hình thành đội ngũ chuyên gia khoa học và công nghệ trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với 4 hình thức đào tạo, bồi dưỡng: Đào tạo bồi dưỡng chuyên gia; Đào tạo, bồi dưỡng nhóm nghiên cứu; Bồi dưỡng sau Tiến sĩ; Bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ
Quy định cụ thể về Đề án 2395, quý thầy cô vui lòng truy cập đường link sau:
http://2395.visti.gov.vn/2395/tin-tuc//54/tai-lieu-huong-dan-tham-gia-dao-tao--boi-duong-theo-de-an-2395.aspx
Địa chỉ liên hệ:
Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 0963.608.208; ĐT: 024.38259.234; Fax: 024.38252.873
Email: visti@most.gov.vn; Webstie: www.visti.gov.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/visti38/

 
    
Hiện có: 111   Khách