Đấu thầu dịch vụ giữ xe và căn tin tại cơ sở 2 - Trường Đại học Khánh Hòa
13/12/2018 09:15   phongtchc    107 lần
Thông báo đấu thầu dịch vụ giữ xe và căn tin tại cơ sở 2 - Trường Đại học Khánh Hòa

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 

    
Hiện có: 39   Khách