Khoa Du lịch cùng xu hướng đào tạo trải nghiệm chủ động
02/01/2019 21:00   khoadl    303 lần

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng của Khoa Du lịch nói riêng và Trường Đại học Khánh Hòa nói chung. Trong xu hướng đó, Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo CDIO cho các ngành đào tạo của trường, với sự tham gia góp ý của các chuyên gia từ các Trường Đại học, các doanh nghiệp, và cơ quan ban ngành.

Hình 1. Toàn cảnh hội thảo.

CDIO (Conceive: hình thành ý tưởng, Design: thiết kế, Implement: triển khai, Operate: vận hành) là một trong những xu hướng đào tạo hiện đại cung cấp cho người học phương pháp học tập trải nghiệm chủ động nhằm đạt được chuẩn đầu ra. Điểm mấu chốt của CDIO là đề cương CDIO, một tuyên bố về mục tiêu của chương trình đào tạo và bộ tiêu chuẩn CDIO được thiết kế giúp đạt được mục tiêu đó. Các tiêu chuẩn này bao gồm: Triết lý của chương trình; Phát triển chương trình đào tạo; Không gian làm việc và các trải nghiệm thực tế; Phương pháp dạy học; Nâng cao năng lực giảng viên; Đánh giá và kiểm định.

Khoa Du lịch tham gia hội thảo với ba chương trình đào tạo, bao gồm: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch), Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng). Trong đó, chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được vinh dự trình bày tại phiên tổng thể của hội thảo. Các chương trình đào tạo của khoa Du lịch đã nhận được những đánh giá tích cực từ các phản biện. Bên cạnh đó là những góp ý bổ sung và hoàn thiện hơn về một số nội dung để chương trình đào tạo phù hợp hơn nữa với bối cảnh của Du lịch Khánh Hòa nói riêng và Duyên Hải miền Trung nói chung.


Hình 2. Các đại biểu đóng góp ý kiến cho chương trình đào tạo của khoa Du lịch.

Việc từng bước triển khai áp dụng mô hình đào tạo theo CDIO sẽ giúp khoa Du lịch có phương pháp hiện đại để triển khai các chương trình đào tạo tốt hơn, toàn diện hơn, tạo ra môi trường học tập trải nghiệm chủ động cho người học, từ đó trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ đạt được chuẩn đầu ra và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để khoa Du lịch nói riêng và Trường Đại học Khánh Hòa nói chung có những chương trình đào tạo được kiểm định đạt kết quả tốt.

Khoa Du lịch

 
    
Hiện có: 77   Khách