Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Bộ tiêu chuẩn ISO Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế

07/01/2019 17:07   - 498 lần đọc   

1. Mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019

2. Các quy trình công tác

QT.01/HTQT: Quy trình xin thị thực - Visa cho chuyên gia, tình nguyện viên người nước ngoài

QT.02/HTQT: Quy trình đón khách quốc tế

QT.03/HTQT: Quy trình cán bộ giảng viên đi công tác nước ngoài (Đoàn ra)

QT.04/HTQT: Quy trình ký kết các văn bản hợp tác quốc tế

QT.05/HTQT: Quy trình tiếp nhận và làm việc với chuyên gia, tình nguyên viên nước ngoài
QT.04/HTQT:QT.04/HTQT:

QT.06/HTQT: Quy trình tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế

QT.07/HTQT: Quy trình truyền thông, quảng cáo

QT.08/HTQT: Quy trình tuyên truyền tuyển sinh

 
Tổng quan