Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Phòng Quản lý khoa học
08/01/2019 10:05   nguyenhoaivan    146 lần

1/ Mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019

2/ Quy trình công tác

QT.01/QLKH: Quy trình tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ - giảng viên

QT.02/QLKH: Quy trình tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

QT.03/QLKH: Quy trình gửi bài đăng tạp chí khoa học công nghệ, tạo chí chuyên ngành trong nước

QT.04/QLKH: Quy trình nhận, phản biện và duyệt đăng bài báo trên tạp chí khoa học

QT.05/QLKH: Quy trình lập kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm

 
    
Hiện có: 66   Khách