Bộ tiêu chuẩn Iso 9001:2015 Phòng Tổ chức - Hành chính
08/01/2019 10:11   nguyenhoaivan    297 lần

1/ Mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019

2/ Các quy trình công tác

QT.01/TCHC: Quy trình quản lý văn bản đi - đến

QT.02/TCHC: Quy trình lập lịch công tác tuần

QT.03/TCHC: Quy trình công tác lễ tân và phục vụ hội nghị

QT.04/TCHC: Quy trình trình ký văn bản

QT.05/TCHC: Quy trình giải quyết hồ sơ nghỉ phép

QT.06/TCHC: Quy trình cử cán bộ đi học

QT.07/TCHC: Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên

QT.08/TCHC: Quy trình tuyển dụng nhân sự

QT.09/TCHC: Quy trình xử lý kỷ luật cán bộ, nhân viên

QT.10/TCHC: Quy trình xét danh hiệu thi đua khen thưởng

QT.11/TCHC: Quy trình giải quyết hồ sơ xin nghỉ việc

QT.12/TCHC: Quy trình chuyển công tác đối với cán bộ viên chức


 

 
    
Hiện có: 33   Khách