Hội nghị Sơ kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2018 - 2019
11/01/2019 14:58   nguyenhoaivan    119 lần

Chiều ngày 10/01/2019, Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2018 - 2019 nhằm đánh giá lại công tác đảm bảo chất lượng đã thực hiện trong thời gian qua tại các đơn vị, đồng thời định hướng cho công tác đảm bảo chất lượng trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị, về phía Lãnh đạo nhà trường có TS. Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng, PGS.TS. Lê Thị Phương Ngọc - Phó hiệu trưởng nhà trường, phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường - Chủ trì Hội nghị. Về phía các đơn vị trong trường có mặt đông đủ các thầy cô Lãnh đạo các đơn vị, các Tổ tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo, điều đó thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường, sự quyết tâm của các đơn vị trong công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường.

 


Hình 1: Hội nghị sơ kế công tác đảm bảo chất lượng học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (Ảnh: Việt An)

Tại Hội nghị, thay mặt Ban tổ chức, ThS. Bùi Thanh Long - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Thanh tra Pháp chế & Kiểm định chất lượng đã thông qua báo cáo sơ kết công tác đảm bảo chất lượng học kỳ 1, năm học 2018 - 2019, đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian còn lại của năm học 2018 - 2019.


Hình 2: ThS. Bùi Thanh Long thông qua báo cáo sơ kế công tác đảm bảo chất lượng học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (Ảnh: Việt An)

Hội nghị dành phần lớn thời gian cho các đơn vị, các tổ tự đánh giá thảo luận, góp ý, xây dựng cho công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường, đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác nhằm tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ trong thời gian tới. Phần lớn ý kiến của các thanh viên tham dự hội nghị đều nhận định được những khó khăn trong việc thu thập minh chứng cho quá trình tự đánh giá Cơ sở đào tạo và Chương trình đào tạo do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về vấn đề này, Hội nghị cũng đã đề xuất phương án số hóa các văn bản tại các đơn vị, sau đó gửi văn bản tập trung về một đấu mối để các tổ tự đánh giá dễ dang thu thập, mã hóa minh chứng, phân tích tiêu chí và viết báo cáo tiêu chuẩn trong quá trình tự đánh giá.


Hình 3: Thầy Lưu Hữu Nguyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh: Việt An)

Chủ trì Hội nghị cũng đề nghị các đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các công tác chuyên môn, nghiệp vụ cần gắn với chu trình (Deming P-D-C-A) để liên tục cải tiến chất lượng.

Tin bài: Phòng TTPC&KĐCL

 
    
Hiện có: 44   Khách