Chung kết cuộc thi "Làm bạn cùng Tin học"
22/01/2019 09:30   nguyenhoaivan    165 lần

18g00 tối thứ 4 ngày 23/01/2019 tại cơ sở 1 Trường Đại học Khánh Hòa

Đơn vị tổ chức: Đoàn TNCS-HCM 

Link facebook của cuộc thi

 
    
Hiện có: 80   Khách