Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  11/03/2019 08:07        

Sáng tác âm nhạc - 6210227

Ngành đào tạo:  SÁNG TÁC ÂM NHẠC

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Mã ngành, nghề: 6210227

 

Mục tiêu đào tạo

            Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Sáng tác âm nhạc chuyên đào tạo để hình thành và phát triển các kỹ năng sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp.

            Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành và phát triển kỹ năng sáng tác các tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc từ đơn giản đến phức tạp.

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức ở nhiều lĩnh vực trong bộ môn âm nhạc học, qua đó chuẩn bị cho sinh viên một lượng kiến thức vừa đủ để chuẩn bị cho cấp học cao hơn.

Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Sáng tác âm nhạc trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khối kiến thức giáo dục đại cương như lý luận chính trị, Nhà nước và pháp luật, ngoại ngữ, văn hóa Việt Nam... bên cạnh đó, chương trình đào tạo hướng đến những kiến thức tổng quát nhất, chuyên sâu nhất về nhóm kiến thức chuyên ngành, hướng sinh viên đến thực hành nghề nghiệp nhiều hơn lý thuyết cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tác, dàn dựng thực tế như chuyên ngành sáng tác, nhạc cụ phổ thông, thực hành dàn dựng, chỉ huy cơ bản, phối khí, phức điệu, hợp xướng, hòa thanh, ký xướng âm...

 

Cơ hội việc làm và phát triền nghề nghiệp

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Làm việc trong các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa...

- Giảng dạy tại các trường học và trung tâm âm nhạc.

- Làm việc tự do.

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tìm kiếm việc làm trong và sau quá trình học tập khá thuận lợi vì sinh viên được tạo cơ hội để thực hành nghề nghiệp với nhiều giảng viên, nghệ sỹ có kinh nghiệm trong  nghề ngay trong quá trình học tập tại trường.

Sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế biểu diễn thông qua việc tham gia các chương trinh biểu diễn nghệ thuật đường phố định kỳ hàng tuần và nhiều chương trình văn nghệ phục vụ cho các sự kiện và lễ hội trong thành phố Nha Trang do khoa Nghệ thuật chủ trì.  

Điểm ưu trội của chương trình đào tạo

Chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề thông qua việc:

- Tăng thời lượng giờ thực hành, giảm lý thuyết. Học thông qua các họat động biểu diễn thực tế.

- Tăng thời lượng thực tập nghề nghiệp tại các đoàn nghệ thuật, trung tâm biểu diễn.

(Tổng giờ thực hành, thực tập chiếm hơn hai phần ba tổng thời lượng của chương trình đào tạo).
 
Tổng quan