Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  11/03/2019 08:52        

Sư phạm âm nhạc- 51140221

Ngành đào tạo:  SƯ PHẠM ÂM NHẠC (Âm nhạc – Công tác đội)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Mã ngành, nghề: 51140221

            Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Sư phạm âm nhạc (Âm nhạc – công tác Đội) đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo Dục.

            Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên môn để đảm nhận việc giảng dạy bộ môn Âm nhạc, chuyên Tổng phụ trách Đội.

Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm âm nhạc – Công tác Đội trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khối kiến thức giáo dục đại cương như lý luận chính trị, Nhà nước và pháp luật, ngoại ngữ, văn hóa Việt Nam... bên cạnh đó, chương trình đào tạo hướng đến những kiến thức tổng quát nhất, chuyên sâu nhất về nhóm kiến thức chuyên ngành, hướng sinh viên đến thực hành nghề nghiệp nhiều hơn lý thuyết cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và làm công tác Đội tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở như tâm lý học dạy học THCS, giáo dục học THCS, công tác Đội và họat động ngoại khóa, ký xướng âm, nhạc lý cơ bản, nhạc cụ, múa cơ bản, thực hành nghiệp vụ sư phạm âm nhạc...

Cơ hội việc làm và phát triền nghề nghiệp

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Giảng dạy bộ môn Âm nhạc tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

- Làm Tổng phụ trách Đội tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tìm kiếm việc làm trong và sau quá trình học tập khá thuận lợi khi lượng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tổng phụ trách Đội hiện không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt chương trình giáo dục phổ thông mới sau 2020 cần nhiều giáo viên âm nhạc và đoàn đội để phụ trách các họat động ngoại khóa, họat động trải nghiệm sáng tạo…

100% sinh viên lớp Công tác Đội ra trường năm 2018 của trường Đại học Khánh Hòa đều được nhận vào giảng dạy ở các trường trong thành phố Nha Trang.

Điểm ưu trội của chương trình đào tạo

Chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề thông qua việc:

- Tăng thời lượng giờ thực hành, giảm lý thuyết, thực hành âm nhạc thông qua việc tham gia các họat động biểu diễn thực tế.

- Tăng thời lượng thực tập nghề nghiệp tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

(Tổng giờ thực hành, thực tập chiếm hơn hai phần ba tổng thời lượng của chương trình đào tạo).
 
Tổng quan