Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Phương Ngọc - Phó Hiệu trưởng
24/03/2017 00:00   truongdinhduc    1681 lần
Phó giáo sư. Tiến sĩ LÊ THỊ PHƯƠNG NGỌC
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách:

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Đào tạo, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí, Bộ phận Đảm bảo chất lượng thuộc phòng Thanh tra - Pháp chế & Kiểm định chất lượng, công tác chuyên môn của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, các Khoa: Lý luận cơ bản, Sư phạm, Khoa học TN & CN, Khoa học XH & NV, Nghệ thuật, Quản lý VH – GD.
Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng khoa học & Đào tạo; Phó chủ tịch hoặc thành viên các Hội đồng: Tuyển sinh, Thi đua khen thưởng, Nâng lương và các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Liên hệ:

Email: lethiphuongngoc@ukh.edu.vn
Điện thoại (058) 3522476 - số máy lẻ 125

 
    
Hiện có: 33   Khách