Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Đình Lộc - Phó Hiệu trưởng
25/03/2017 10:16   truongdinhduc    1297 lần
Phó giáo sư,Tiến sĩ CHU ĐÌNH LỘC
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Nhiệm vụ và lĩnh vưc phụ trách:

Làm nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng thường trực.
Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, Tạp chí khoa học và trang Web; Quốc phòng & Dân quân tự vệ; Phát ngôn chính thức của trường Đại học Khánh Hòa.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học, Văn phòng Đảng ủy, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Ứng dụng công nghệ Sinh học - Môi trường.
Làm nhiệm vụ Phó chủ tịch hoặc thành viên các Hội đồng: Tuyển sinh, Thi đua khen thưởng, Nâng lương và các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Liên hệ:

Email: chudinhloc@ukh.edu.vn
Điện thoại (058) 3522476 - số máy lẻ 118

 
    
Hiện có: 39   Khách