Bộ quy trình ISO - Thư viện
22/07/2019 09:49   phongthanhtra    117 lần

I/Mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019

II/ Quy trình công tác

QT.01/TV: Bổ sung tài liệu

QT.02/TV: Hướng dẫn biên mục tài liệu

QT.03/TV: Cấp thẻ bạn đọc

QT.04/TV: Mượn tài liệu đọc tại chỗ

QT.05/TV: Mượn tài liệu về nhà

QT.06/TV: Nhận trả tài liệu

QT.07/TV: Giải đáp thông tin theo yêu cầu

QT.08/TV: Kiểm kê kho tài liệu

QT.09/TV: Thanh lý tài liệu

 
    
Hiện có: 55   Khách