Danh sách thí sinh trúng tuyển nhóm ngành Đại học và Cao đẳng sư phạm, Cao đẳng ngoài sư phạm tuyển sinh đợt 1 năm 2019
09/08/2019 11:40   pttvhtqt    12320 lần

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

 

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1:

   - Đại học & Cao đẳng Sư phạm 8/8/2019

   - Cao đẳng ngoài Sư phạm 8/8/2019

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1:

   - Đại học & Cao đẳng Sư phạm 22/8/2019

   - Đại học & Cao đẳng Sư phạm 29/8/2019

   - Cao đẳng ngoài Sư phạm 22/8/2019

   - Cao đẳng ngoài Sư phạm 29/8/2019

3. Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2:

  - Đại học & Cao đẳng Sư phạm 20/9/2019

  - Cao đẳng ngoài Sư phạm 20/9/2019

--- END ---

 
    
Hiện có: 40   Khách