Thông báo và thư mời gửi các bài báo/công trình NCKH
04/10/2019 10:46   phongqlkh    97 lần

Trường Đại học Khánh Hòa gửi đến Quý thầy, cô và các em sinh viên Thông báo về việc xây dựng chuyên mục giới thiệu các bài báo/công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các Tạp chí chuyên ngành có uy tín và Thư mời về việc gửi các bài báo/công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các Tạp chí chuyên ngành có uy tín.

Xem chi tiết file đính kèm:

Thông báo xây dựng chuyên mục giới thiệu công trình NCKH

Thư mời gửi công trình NCKH


 
    
Hiện có: 32   Khách