Thông báo mời thầu - Mua sắm Trang thiết bị (đợt 3)
07/11/2019 11:37   pttvhtqt    151 lần

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Mua sắm Trang thiết bị (đợt 3)

 

1. Số TBMT: 20191107101 - 00
2. Tên gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị (đợt 3)
3. Dự án: Nâng cấp thư viện của Trường Đại học Khánh Hòa
4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
5. Địa điểm bán hồ sơ: Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án, tầng 3 khu A, Trường Đại học Khánh Hòa.
  
- Địa chỉ: 01Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
   - Điện thoại: (0258) 3 523 420, máy lẻ 124
6. Giá bán hồ sơ: 2.000.000đ
7. Thời gian đóng thầu: 15h00 ngày 18/11/2019
9 . Thời gian mở thầu: 15h30 ngày 18/11/2019
10. Thông tin trên website đấu thầu: Tại đây

 


Bài viết: Phòng Quản trị thết bị va Dự án

 
Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 24   Khách