Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục trong năm học 2018 - 2019

02/12/2019 10:20   - 127 lần đọc   
 
Bài viết liên quan
Thông báo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác BĐCLGD học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
Kế hoạch cải tiến hoạt động BĐCLGD bên trong 2019 - 2021
Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019 - 2020
Thông báo hướng dẫn thực hiện Kế hoạch cải tiến hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên và Kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2019 - 2020
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức khóa tập huấn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cho cán bộ, giảng viên
Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2019 - 2020
Thông báo v/v hướng dẫn triển khai xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu chính trong các hoạt động của nhà trường đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm chất lượng giáo dục
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tự đánh giá chất lượng CSGD và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng
Thông báo kế hoạch cải tiến hoạt động giảng dạy và đánh giá thường xuyên của giảng viên năm học 2019 - 2020
Kế hoạch công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên học kỳ 2, năm học 2018 - 2019
Kế hoạch xây dựng bộ chỉ số chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính năm học 2019 - 2020
Quy định công tác bảo đảm chất lượng giáo dục trường Đại học Khánh Hòa
Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo năm học 2018 - 2019
Tổng quan