Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  25/10/2016 08:20        

Quy định về tổ chức đào tạo và công nhận người học đạt năng lực Ngoại ngữ - Tin học sau tốt nghiệp

  • Tên văn bản: Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo và công nhận người học đạt năng lực Ngoại ngữ - Tin học sau tốt nghiệp
  • Số QĐ: 998A/QĐ-ĐHKH-ĐT
  • Ngày ban hành: 24/10/2016
  • Tải văn bản

 
Tổng quan