Quy định về tổ chức đào tạo và công nhận người học đạt năng lực Ngoại ngữ - Tin học sau tốt nghiệp
25/10/2016 08:20   phongdt    267 lần
  • Tên văn bản: Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo và công nhận người học đạt năng lực Ngoại ngữ - Tin học sau tốt nghiệp
  • Số QĐ: 998A/QĐ-ĐHKH-ĐT
  • Ngày ban hành: 24/10/2016
  • Tải văn bản

 
    
Hiện có: 71   Khách