Đồ họa - 6210104
26/12/2017 21:36   truongdinhduc    494 lần

ĐỒ HỌA

Mã ngành: 6210104

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Đồ họa bậc cao đẳng, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đồ họa để có khả năng thiết kế, quảng cáo, sáng tác những tác phẩm mỹ thuật thuộc lĩnh vực đồ họa.
Chương trình chú trọng kiến thức, kỹ năng thực hành (vẽ tay và máy tính), để sinh viên có thể làm tốt các bài tập thực hành, các đồ án..

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Phương tiện thực hành theo kịp thực tế thị trường.
  • Phần mềm ứng dụng và hệ điều hành máy vi tính được nâng cấp thường xuyên.

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Nắm vững các Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Có khả năng sáng tác tranh thuộc các chất liệu đồ họa, từ tranh in cho đến các loại tranh đồ họa khác.
Có khả năng thiết kế các sản phẩm đồ họa phục vụ nhu cầu xã hội bằng các phần mềm thiết kế đồ họa thông dụng (CorelDraw hoặc Adobe Illustrator và Adobe Photoshop, Adobe Indesign).
Có khả năng nghiên cứu các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực nghệ thuật đồ họa.
Có khả năng giảng dạy các bộ môn thuộc về mỹ thuật nếu được bổ sung kiến thức nghiệp vụ sư phạm.

Triển vọng nghề nghiệp

    Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công việc sau:
  • Làm họa sỹ sáng tác chuyên nghiệp về chất liệu đồ họa tạo hình;
  • Làm họa sỹ thiết kế đồ họa ứng dụng phục vụ nhu cầu xã hội.
  • Cán bộ làm công tác chuyên môn ở các cơ quan quản lý văn hóa;Làm các công việc liên quan đến dịch vụ Mỹ thuật...

  

    
Hiện có: 49   Khách