Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:36        

Thiế Kế Đồ Họa - 6210402

Ngành đào tạo: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

(Graphic Design)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Mã ngành, nghề: 6210402

 

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Thiết kế Đồ họa đào tạo về thiết kế các ấn phẩm đồ họa thuộc hệ thống nhận diện thương hiệu.

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành và phát triển ý tưởng thiết kế, kỹ thuật thiết kế và triển khai thiết kế, khả năng giám sát thi công dự án nhận diện thương hiệu.

Chương trình đào tạo chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong các lĩnh vực khác yêu cầu có kiến thức chung về mỹ thuật ứng dụng và chuẩn bị cho học tập để nâng cao trình độ.

Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Cao đẳng Thiết kế Đồ họa trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mỹ thuật như: hình họa, trang trí… đồng thời cung cấp kiến thức và kỹ năng  chuyên sâu về thiết kế đồ họa: quy trình, phương pháp thiết kế, các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên ngành, nguyên lý thẩm mỹ để phát triển ý tưởng sáng tạo trong thiết kế các ấn phẩm đồ họa. Nội dung kiến thức luôn cập nhật  nhằm đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn xã hội.

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Là chuyên gia tư vấn, thiết kế, giám sát thi công các ấn phẩm đồ họa thuộc hệ thống nhận diện thương hiệu của các doanh nghiệp, công ty…

- Hành nghề độc lập về thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.

- Kinh doanh các sản phẩm đồ họa.

- Thiết kế các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp:

Hiện nay, yêu cầu về thiết kế các ấn phẩm đồ họa hay thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu nói chung trong các doanh nghiệp, công ty… là không thể thiếu. Vì vậy, cơ hội tìm được việc làm trong ngành này ngày càng cao bởi nguồn nhân lực được đào tạo bài bản đang ở tình trạng cung không đủ cầu, đặc biệt tại thành phố Nha Trang. Đây chính là cơ hội việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa.

Kết quả điều tra việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên ngành Cao đẳng Thiết kế Đồ họa năm 2016, 2017 cho thấy 100% sinh viên K36, K37 của trường có việc làm sau một tháng tốt nghiệp. Hơn 40% sinh viên có việc làm bán thời gian tại các công ty thiết kế quảng cáo ngay từ năm thứ 3.

Điểm ưu trội của chương trình đào tạo

Chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề thông qua việc:

- Tăng thời lượng giờ thực hành, giảm lý thuyết.

- Đưa các nội dung trải nghiệm thực tế nghề nghiệp vào mỗi đồ án thiết kế.

- Tăng thời lượng thực tập nghề nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp.

(Tổng giờ thực hành, thực tế, thực tập chiếm hơn hai phần ba tổng thời lượng của chương trình đào tạo).

 
Tổng quan