Thanh nhạc - 6210225
26/12/2017 21:38   truongdinhduc    504 lần

THANH NHẠC

Bậc: Cao đẳng - Mã ngành: 6210225

Mô tả ngắn về ngành đào tạo..
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Sinh viên 
  • Sinh viên 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức thực hành 

Triển vọng nghề nghiệp

  • Triển vọng 1.
  • Triển vọng 2. 

 

    
Hiện có: 50   Khách