Diễn viên Múa - 6210213
26/12/2017 21:39   truongdinhduc    294 lần

DIỄN VIÊN MÚA

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 6210213

Chương trình đào tạo Diễn viên múa trình độ cao đẳng cung cấp cho sinh viên có nền tảng kiến thức xã hội chung như: Văn hóa, pháp luật nhà nước. Chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên nắm vững hệ thống kiến thức, kỹ năng múa cổ điển và dân gian.

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
 • Chương trình đào tạo chú trọng kỹ năng Biểu diễn múa Dân gian của các dân tộc anh em khu vực Nam miền trung, Tây nguyên. Chú trọng nghệ thuật dân gian dân tộc Chăm. Rèn nghề trong nhà trường kết hợp rèn nghề bằng các hoạt động biểu diễn đường phố, làm dịch vụ biểu diễn nghệ thuật.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Lý luận chính trị 
 • Ngoại ngữ 
 • Tin học 
 • Cơ sở Văn hóa Việt nam 
 • Mỹ học đại cương 
 • Nhà nước và Pháp luật

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Nhạc lý cơ bản 
 • Múa cổ điển châu Âu 
 • Múa dân gian Việt Nam 
 • Nhạc lý-xướng âm 
 • Hóa trang 
 • Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm múa 
 • Phân tích tác phẩm múa 
 • Phương pháp huấn luyện múa 

 

Báo cáo tác phẩm tốt nghiệp: Biểu diễn tác phẩm múa

Thực tập nghề nghiệp: Thực tập tại các Nhà Hát, Đoàn Nghệ thuật, Trung tâm văn hóa,...

Báo cáo tác phẩm tốt nghiệp: Biểu diễn tác phẩm múa

Triển vọng nghề nghiệp

 • Diễn viên múa hoạt động độc lập hoặc làm việc trong các nhà hát, đoàn nghệ thuật, nhà văn hóa, nhà thiếu nhi…
 • Giảng dạy trong các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường phổ thông cơ sở, trung tâm đào tạo Nghệ thuật.
 • Tư vấn tổ chức các chương trình nghệ thuật ở cơ sở…


 

    
Hiện có: 39   Khách