Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:41        

Khoa học Thư viện (Thông tin - thư viện) 6320206

KHOA HỌC THƯ VIỆN

Bậc cao đẳng - Mã ngành: 6320206

Ngành Thông tin Thư viện được xây dựng dựa trên cơ sở khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo một số trường Đại học uy tín trong cả nước. Khoa đã đào tạo được 4 khóa sinh viên tốt nghiệp ngành Thông tin Thư viện. Kết quả đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và được xã hội chấp nhận. Ngay sau khi ra trường, nhiều sinh viên đã làm việc tại hệ thống thư viện trường học, thư viện tổng hợp…
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
 • Kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong quản trị thông tin, thư viện.
 • Kiến thức và kỹ năng quản lý và khai thác thông tin số.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • GD quốc phòng
 • GD thể chất
 • Nguyên lý của CN MácLênin
 • Đường lối CM của ĐCS VN ƒ Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Nhà nước và pháp luật
 • Tâm lý học đại cương
 • Cơ sở Văn hóa Việt Nam
 • Đường lối VHVN của Đảng CSVN
 • Tiếng Việt thực hành
 • Hệ quản trị CSDL Access

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Lịch sử vật mang tin & Lịch sử thư viện
 • Thư viện học đại cương
 • Pháp chế TV – TT
 • Thông tin học đại cương
 • Thư mục học đại cương
 • PP nghiên cứu khoa học TV – TT
 • Lưu trữ học
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 1
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 2
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 3
 • Xây dựng và phát triển vốn tài liệu
 • Biên mục mô tả
 • Phân loại 1
 • Phân loại 2
 • Biên mục hiện đại
 • Lưu trữ thông tin
 • Xử lý nội dung tài liệu
 • Tổ chức & bảo quản tài liệu
 • Tra cứu thông tin
 • Công tác người đọc và DV thông tin
 • Thư viện thiếu nhi & TV trường học
 • Thư viện điện tử
 • Hệ quản trị TV tích hợp
 • Khai thác mạng
 • Tổ chức quản lý TV & TTTT
 • Xuất bản điện tử
 • Cơ sở vật chất kỹ thuật trong thư viện
 • Công tác địa chí thư viện
 • Marketing sản phẩm, dịch vụ TT – TV
 • Thông tin phục vụ lãnh đạo quản lý
 • Văn hóa giao tiếp

Triển vọng nghề nghiệp

 • Hệ thống thư viện trường học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thư viện tổng hợp Tỉnh, thư viện các trường trung cấp, các trường cao đẳng, đại học, các cơ quan văn hóa, trung tâm thông tin, công ty bưu chính …
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp liên thông đại học...

 
Tổng quan