Công nghệ thông tin (Quản trị mạng - truyền thông) 6480201
26/12/2017 21:42   truongdinhduc    455 lần

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Quản trị mạng - Truyền thông)

(

Mã ngành: 6480201

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mạng và Internet cùng với các ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đã làm cho nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực Quản trị mạng máy tính và Truyền thông tăng lên nhanh chóng. Đến với ngành học này, sinh viên được trang bị kiến thức để thiết kế, thi công, quản trị, bảo mật hệ thống mạng và vận dụng được trong thực tế công việc. Chương trình đào tạo chú trọng đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của cơ quan doanh nghiệp vừa có kiến thức nền tảng cho phép họ có cơ hội tiếp tục học tập và công tác lâu dài.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Chú trọng thực hành trên thiết bị thực.
  • Thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp uy tín.
  • Giảng viên tư vấn và hỗ trợ thường xuyên.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Nắm vững các Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương, nắm vững các khái niệm cơ bản về khả năng sửa chữa, tạo mới và sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm để cung cấp giải pháp xử lý thông tin trên nền công nghệ cá nhân, tổ chức có yêu cầu.…

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến việc nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng về mô hình mạng, cấu hình giao thức, dịch vụ mạng, địa chỉ mạng. Cấu hình, cài đặt của các thiết bị mạng, các phương tiện truyền thông. Nguyên lý thiết kế mạng, sử dụng công cụ vẽ sơ đồ mạng, thiết kế mạng có dây và không dây. Kiến thức về quản trị mạng, an toàn hệ thống mạng, đánh giá hiệu năng mạng. Thiết kế web, lập trình ứng dụng, xử lý đồ họa căn bản.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Quản trị mạng tại cơ quan và doanh nghiệp.
  • Chuyên viên thiết kế mạng, kỹ thuật viên tin học.

  

    
Hiện có: 43   Khách