Biểu diễn nhạc cụ truyền thống - 6210216
26/12/2017 21:44   truongdinhduc    400 lần

BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 6210216

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng cung cấp cho sinh viên có nền tảng kiến thức xã hội chung như: Văn hóa, pháp luật nhà nước. Chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành. Các chuyên ngành đào tạo gồm: Đàn tranh, Đàn bầu, Sáo, Đàn nhị, Tam thập lục, Đàn nguyệt.

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
 • Sinh viên được đào tạo chuyên một trong những nhạc cụ truyền thống trên và thêm một nhạc cụ phụ, có kiến thức về kỹ thuật biểu diễn độc tấu, hòa tấu dàn nhạc thính phòng, dàn nhạc điện tử ở trình độ cao đẳng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Lý luận chính trị
 • Ngoại ngữ
 • Cơ sở Văn hóa Việt nam
 • Mỹ học đại cương
 • Nhà nước và Pháp luật

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Nhạc lý cơ bản
 • Chuyên môn
 • Nhạc cụ phụ
 • Ký xướng âm
 • Lịch sử âm nhạc phương Tây
 • Tính năng nhạc cụ
 • Hòa thanh
 • Lịch sử âm nhạc Việt nam
 • Phân tích tác phẩm âm nhạc
 • Chỉ huy cơ bản
 • Hợp xướng
 • Âm nhạc truyền thống Việt nam
 • Hòa tấu dàn nhạc
 • Hát dân ca
 • Thực hành biểu diễn

Thực tập nghề nghiệp: Thực tập

  Học phần thay thế:
 • Chuyên môn
 • Dàn dựng tác phẩm tốt nghiệp
 • Biểu diễn tốt nghiệp

Triển vọng nghề nghiệp

 • Nghệ sỹ hoạt động độc lập hoặc làm việc trong các nhà hát…
 • Giảng dạy trong các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường phổ thông cơ sở.
 • Tư vấn tổ chức các chương trình nghệ thuật âm nhạc.


 

    
Hiện có: 50   Khách