Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:45        

Hướng dẫn du lịch - 6810103

Hướng dẫn Du lịch

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 6810103

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên Bộ tiêu chuẩn nghề VTOS 2013 và Bộ tiêu chuẩn nghề ASEAN, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành kỹ năng nghề. Đào tạo người học trở thành Hướng dẫn viên du lịch có trình độ cao đẳng, đảm nhiệm vị trí công tác liên quan đến lĩnh vực Lữ hành trong các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  Người học tích lũy được các kỹ năng:
 • Thuyết minh, hướng dẫn khách du lịch.
 • Tư vấn, thiết kế và điều hành tour.
 • Xây dựng, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho khách du lịch.
 • Đàm phán, xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh.
 • Giao tiếp bằng tiếng Anh.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Lý luận chính trị 
 • Ngoại ngữ 
 • Tin học cơ bản 
 • Lịch sử văn minh thế giới 
 • Văn hóa Đông Nam Á 
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học 
 • Đại cương lịch sử Việt Nam 
 • Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Tổng quan du lịch 
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Luật du lịch 
 • Địa lý tự nhiên Việt Nam 
 • Lễ hội Việt Nam 
 • Tâm lý du khách 
 • Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam 
 • Kỹ năng giao tiếp 
 • Văn hóa các tộc người Việt Nam 
 • Văn hóa ẩm thực Việt Nam 
 • Marketing du lịch 
 • Quản trị kinh doanh lữ hành 
 • Thủ tục xuất nhập cảnh và bảo hiểm du lịch 
 • Du lịch bền vững Tổ chức giao lưu sinh hoạt du lịch 
 • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 
 • Tuyến điểm du lịch 
 • Tiếng Anh chuyên ngành 
 • Thực tế bộ môn Tuyến điểm du lịch 

Thực tế và thực tập nghề nghiệp 

 • Sinh viên có thể thực tập tại các doanh nghiệp du lịch trong hoặc ngoài tỉnh. 

Tốt nghiệp với khóa luận hoặc các môn học thay thế gồm: Thanh toán quốc tế Điều hành Tour

Triển vọng nghề nghiệp

 • Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm các công việc: Hướng dẫn viên du lịch Thuyết minh viên du lịch Nhân viên kinh doanh tour Lễ tân tại các công ty Lữ hành (quốc tế, nội địa), đại lý lữ hành… Chuyên viên nghiệp vụ du lịch tại các cơ quan quản lý du lịch. 
Tổng quan