Sư phạm Toán học (Toán - Tin học) 51140209
26/12/2017 21:45   truongdinhduc    405 lần

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã ngành: 51140209

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững các tri thức về toán cơ bản và phương pháp giảng dạy Toán ở trường Trung học phổ thông. Có khả năng giảng dạy các kiến thức toán cho học sinh trong học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban cũng như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Đào tạo nhiều phương pháp dạy học mới áp dụng công nghệ số hóa phù hợp với đặc điểm của học sinh bậc trung học phổ thông.
  • Có cơ hội học tập lên bậc học cao hơn. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Triển vọng nghề nghiệp

  • Làm công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
  • Làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu.
  • Làm việc tại các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh.

 


Kiến thức thực hành 


 

    
Hiện có: 45   Khách