Sư phạm Hóa học (Hóa học - Sinh học) 51140212
26/12/2017 21:47   truongdinhduc    322 lần

SƯ PHẠM HÓA HỌC (HÓA HỌC - SINH HỌC)

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 51140212

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Sư phạm Hóa – Lý làm công tác giảng dạy và chủ nhiệm ở các trường THCS; công tác chuyên môn ở các cơ sở quản lý giáo dục, trong các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, bảo vệ môi trường, nguồn nước, làm việc liên quan đến chuyên môn Hóa và Lý
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
 • Có khả năng tiếp tục học liên thông trình độ Đại học Sư phạm Hóa học hoặc Vật lý

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng
 • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1, 2
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
 • Tiếng Anh
 • Pháp luật đại cương
 • Tin học cơ bản
 • Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD-ĐT
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học 
 • Xác xuất thống kê
 • Đại cương về khoa học Trái đất
 • Các nền văn minh trên đất nước Việt Nam
 • Tiếng Việt thực hành

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Tâm lý học dạy học THCS 
 • Giáo dục học THCS 
 • Thực hành nghề nghiệp giáo viên THCS
 • Công tác Đội và Hoạt động ngoại khoá 
 • Thực hành nghiệp vụ sư phạm Hóa học 
 • Thực hành nghiệp vụ sư phạm Vật Lý 
 • Hóa học đại cương 
 • Hóa vô cơ 
 • Hóa hữu cơ 
 • Hóa phân tích 
 • Hóa học và công nghệ môi trường 
 • Tham quan thực tế 
 • Phương pháp dạy học Hóa học 
 • Bài tập hóa học sơ cấp 
 • Danh pháp hóa hữu cơ 
 • Thí nghiệm thực hành Hóa học ở trường THCS 
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học 
 • Cơ học Nhiệt học và Vật lý phân tử 
 • Điện học 
 • Quang học 
 • Thí nghiệm Vật lý đại cương 
 • Phương pháp giảng dạy Vật lý ở trường THCS 
 • Thí nghiệm vật lý phổ thông (THCS) 

Thực tế và thực tập nghề nghiệp: Sinh viên thực tập tại các trường THCS trong tỉnh Khánh Hóa 

Tốt nghiệp với khóa luận hoặc các học phần thay thế gồm:

 Cơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ và vô cơ Vật Lý hiện đại

Triển vọng nghề nghiệp

 • Giáo viên dạy môn sinh và hóa ở các trường THCS từ lớp 6 đến lớp 9, làm công tác chủ nhiệm lớp, tham gia các công việc khác do nhà trường giao cho.
 • Giáo viên dạy chuyên môn sâu hoặc được bồi dưỡng để trở thành cán bộ quản lí ở các trường THCS (công lập, dân lập). 

    
Hiện có: 73   Khách