Sư phạm Sinh học (Sinh học - Hóa học) 21140213
26/12/2017 21:48   truongdinhduc    435 lần

SƯ PHẠM SINH HỌC (HÓA HỌC)

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 21140213

Chương trình sư phạm Sinh học - Hóa học đào tạo ra các giáo viên có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ thực hiện những yêu cầu đổi mới trong giáo dục/dạy học môn Sinh học và Hoá học ở trường THCS; thực hiện công tác chuyên môn ở các cơ sở quản lý giáo dục, trong các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, bảo vệ môi trường, nguồn nước, làm việc liên quan đến chuyên môn Sinh học và Hoá học.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Đại học, Cao học thuộc các chuyên ngành: Hóa học, Sinh học; Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Sinh học; Môi trường; Công nghệ Sinh học; Quản lý giáo dục.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng
 • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1, 2 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 
 • Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 
 • Tiếng Anh 
 • Pháp luật đại cương 
 • Tin học cơ bản 
 • Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD-ĐT 
 • Dân số môi trường - Ma túy - HIV/AIDS 
 • Xác suất thống kê 
 • Các nền văn minh trên đất nước Việt Nam 
 • Tiếng Việt thực hành 
 • Đại cương về khoa học Trái đất Biển và đảo Việt Nam

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Tâm lý học dạy học THCS Giáo dục học THCS 
 • Thực hành nghề nghiệp giáo viên THCS 
 • Công tác Đội và Hoạt động ngoại khoá 
 • Hình thái - Giải phẫu học thực vật
 • Phân loại học thực vật 
 • Hóa sinh học 
 • Sinh lí học thực vật 
 • Động vật không xương sống 
 • Động vật có xương sống 
 • Giải phẫu - Sinh lí người 
 • Sinh thái học và môi trường 
 • Di truyền học Đại cương 
 • Phương pháp dạy học Sinh học 
 • Phương pháp dạy học Sinh học ở trường THCS 
 • Sinh học phát triển 
 • Sinh học tế bào 
 • Vi sinh học 
 • Thí nghiệm thực hành 
 • Sinh học ở trường THCS 
 • Thực tế bộ môn Sinh học 
 • Thực hành giải phẫu sinh lí người 
 • Thực hành nghiệp vụ Sư phạm Sinh học 
 • Hóa học đại cương Hóa vô cơ 
 • Hóa hữu cơ Hóa phân tích 
 • Hóa học và công nghệ môi trường 
 • Thực hành nghiệp vụ sư phạm 
 • Hóa học Phương pháp dạy học 
 • Hóa học Bài tập hóa học sơ cấp 
 • Danh pháp hóa hữu cơ 
 • Thí nghiệm thực hành Hóa học ở trường THCS 
 •  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học
Thực tế và thực tập nghề nghiệp: Sinh viên thực tập tại các trường THCS trong tỉnh Khánh Hòa.
Tốt nghiệp với khóa luận hoặc các học phần thay thế gồm:
 • Sinh học phân tử tế bào 
 • Cơ sở hóa học hữu cơ và vô cơ

Triển vọng nghề nghiệp

 • Giáo viên dạy môn sinh và hóa ở các trường THCS từ lớp 6 đến lớp 9, làm công tác chủ nhiệm lớp, tham gia các công việc khác do nhà trường giao cho.
 • Giáo viên dạy chuyên môn sâu hoặc được bồi dưỡng để trở thành cán bộ quản lí ở các trường THCS (công lập, dân lập).


 

    
Hiện có: 42   Khách