Lịch nghỉ TẾT
06/02/2018 18:18   truongdinhduc    341 lần

Nhắp vào đây để xem chi tiết

  • Toan the can bo, vien chuc ngach giang vien; hoc sinh va sinh vien toan truong nghi Tet tu ngay 05/02/2018 (nham ngay 20 thang chap nam Dinh Dau) den het ngay 25/02/2018 (nham ngay 10 thang gieng nam Mau Tuat), thoi gian nghi 03 tuan.
  • Toan the can bo, cong nhan vien phong, ban, trung tam nghi Tet tu ngay 14/02/2018 (nham ngay 29 thang chap nam Mau Tuat) den het ngay 20/02/2018 (nham ngay mong 5 thang gieng nam Mau Tuat), thoi gian nghi 07 ngay.
 

    
Hiện có: 37   Khách