Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp 2018
03/03/2018 16:49   truongdinhduc    418 lần
Báo Tuổi trẻ phối hợp với các trường Đại học - Cao đẳng trên toàn quốc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Khánh Hòa 

khai mạc 8g sáng ngày 04/03/2018 tại cơ sở 1 - Trường Đại học Khánh Hòa, số 01 Nguyễn Chánh TP.Nha Trang.

 
    
Hiện có: 27   Khách