Thông tin, Tuyên truyền triển khai thực hiện các dự án giai đoạn 216-2020
26/03/2018 15:47   truongdinhduc    342 lần
Dự án: Trang thiết bị dạy học và nâng cấp cơ sở vật chất Trường Đại học Khánh Hòa

Dự án: Nâng cấp Thư viện của Trường Đại học Khánh Hòa

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
    
Hiện có: 22   Khách