Giao lưu Trường Đại học Khánh Hòa –Trường JEANNE D’ARC ST. IVY (Cộng Hòa Pháp)
09/04/2018 06:26   nguyenhoaivan    303 lần

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA  - TRƯỜNG JEANNE D’ARC ST. IVY

TỪ 06/04/2018 ĐẾN 12/04/2018

Ngày

Nội dung hoạt động

ghi chú

 

THỨ SÁU

06/04/2018

 

6:00

Đến NHA TRANG.

 

Xe đón tại sân bay

8:00-9:00

Chào đón tại khách sạn The Light

 

15:00-17:00

Thăm Hòn chồng và Tháp bà Po Nagar

 

THỨ BẢY

07/04/2018

8:00 – 16:00

Tour đảo

 

CHỦ NHẬT

08/04/2018

Cả ngày

Hoạt động thương mại

Tại các doanh nghiệp trong thành phố

 

THỨ HAI

09/04/2018

 

9:00 – 11:00

 

 

Đón tiếp chính thức tại Trường Đại học Khánh Hòa

 

Giảng đường, cơ sở1

 

14:00 – 17:00

Chuyên gia giảng bài trao đổi chuyên môn tại các lớp Du lịch

Phòng học, Cơ sở 2

 

THỨ BA

10/04/2018

 

 

8:30 – 11:00

Thi Ẩm thực

 

Phòng thực hành bếp, cơ sở 2

16:00 – 18:00

Hoạt động thương mại

Tại các doanh nghiệp trong thành phố

THỨ TƯ

11/04/2018

8:00 – 11:00

Giao lưu âm nhạc và trò chơi dân gian

Nhà biểu diễn, cơ sở 2

16:00 – 17:30

Thi đấu Bóng đá

Sân bóng Ký túc xá

THỨ NĂM

12/04/2018

16:00

Tiễn tại ga Nha Trang

 


 
    
Hiện có: 29   Khách