Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường, cấp cơ sở năm 2019
10/04/2018 08:49   truongdinhduc    355 lần

Trường Đại học Khánh Hòa thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường và nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2019 cụ thể như sau: 

 
    
Hiện có: 35   Khách