Hội thảo khoa học: "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên"
23/04/2018 08:09   phongqlkh    598 lần

Trong xu thế hội nhập, hành trang sinh viên cần mang theo không những là hệ thống tri thức nghề nghiệp mà còn là hệ thống kỹ năng mềm cần được trang bị ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường đại học. Với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác đào tạo kỹ năng mềm của các trường đại học, cao đẳng; trên cơ sở đó hội thảo mang đến những giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên.
Hội thảo đã nhận được sự quan tâm từ rất nhiều đơn vị thông qua các bài viết gửi về, trong đó Khoa Du lịch: 19 bài, Khoa QLVHGD: 16 bài, các đơn vị khác trong trường: 05 bài. Đặc biệt Hội thảo khoa học lần này đã thu hút được nhiều nhà khoa học là giảng viên thuộc các trường đại học và cao đẳng trong cả nước viết bài tham dự và báo cáo tại Hội thảo như Trường Đại học Phú Yên, Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Trường CĐ nghề Đà Nẵng, Trường CĐ Thương mại, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Hội thảo “Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên” sẽ được tổ chức vào lúc 7h30 Thứ 5 ngày 25/04/2018 tại Trường ĐH Khánh Hòa.
Đến với hội thảo, sinh viên và các giảng viên có cơ hội gặp mặt, chia sẽ, bàn luận cùng làm nổi bật những vấn đề về sự cần thiết của kỹ năng mềm; hệ thống kỹ năng mềm cần có, giải pháp hình thành và rèn luyện kỹ năng mềm và công tác đào tạo kỹ năng mềm ở các trường Đại học, Cao đẳng và tại Trường Đại học Khánh Hòa.

 
    
Hiện có: 46   Khách