Hội thảo quốc tế về Toán học lần thứ 6 Pháp - Nhật Bản - Việt Nam - The 6th France-Japanese-Vietnamese Symposium on Singularities.
28/05/2018 11:28   truongdinhduc    418 lần

Liên kết đến website của Hội thảo

Nhằm thúc đẩy sự hợp tác phát triển nghiên cứu khoa học với các nước, đặc biệt cho các nhà nghiên cứu toán học trẻ của Việt Nam có cơ hội giao lưu học hỏi, chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo Pháp - Nhật - Việt lần thứ 6 về Kỳ Dị Toán học tại Việt Nam.

Chuyên đề chính của Hội nghị sẽ trình bày các kết quả mới và quan điểm gần đây trong Hình học và Topo Kỳ dị, Hình học đại số của các dạng Kỳ dị và các ứng dụng của lý thuyết Kỳ dị.

Chi tiết....

 

 
    
Hiện có: 101   Khách