GALA Chung kết gương mặt sinh viên tiêu biểu của năm
15/06/2018 14:33   truongdinhduc    88 lần

Thời gian: 7g30 ngày 20 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Giảng đường 1 - Cơ sở 1 Trường Đại học Khánh Hòa

Số 01 đường Nguyễn Chánh - Nha Trang

 

 
    
Hiện có: 50   Khách