Thông báo về tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên”
14/09/2018 09:24   phongqlkh    569 lần

Theo kế hoạch số 483/KH-ĐHKH được Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa phê duyệt ngày 13 tháng 9 năm 2018 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên”. Mục đích của Hội thảo nhằm giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm học ngoại ngữ và cập nhật những thông tin kiến thức về các khuynh hướng, quan điểm về vai trò của học viên và giáo viên ngoại ngữ trong thời đại mới.

Đối tượng tham gia:

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên chuyên ngữ và không chuyên ngữ có quan tâm, đặc biệt sinh viên khoa Ngoại ngữ và sinh viên các Khoa khác đang học ngoại ngữ tại Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ của Trường

- Cán bộ quản lý, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường ĐH Khánh Hòa

- Đại biểu mời

- Đại diện một số đơn vị trong trường

- Đại diện một số trường cao đẳng, đại học

Thời gian tổ chức Hội thảo: 26/12/2018

Địa điểm: Trường ĐH Khánh Hòa, số 01 - Nguyễn Chánh - Nha Trang - Khánh Hòa

Thông tin cụ thể được đính kèm trong Thư mời

ThưMời

 
    
Hiện có: 37   Khách