Thông báo Cuộc thi chọn gam màu chủ đạo nhận diện thương hiệu Trường Đại học Khánh Hòa
02/10/2018 17:56   truongdinhduc    554 lần

Cuộc thi gam màu UKH

THÔNG BÁO
Thể lệ cuộc thi chọn gam màu chủ đạo
nhận diện thương hiệu Trường Đại học Khánh Hòa

I. Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường:
Trường Đại học Khánh Hòa (ĐHKH) là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, thành lập ngày 3 tháng 8 năm 2015 theo quyết định số: 1234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Địa chỉ: 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang, Khánh Hòa.
Website: ukh.edu.vn
Email: info@ukh.edu.vn
Trường Đại học Khánh Hòa là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu thuộc các lĩnh vực: Du lịch, Quản trị Nhà hàng – Khách sạn, Ngoại ngữ, Nghệ thuật (Mỹ thuật, m nhạc, Thiết kế), Sư phạm, Tâm lý Giáo dục, Quản lý Văn hóa Giáo dục, Công nghệ Thông tin.

II. Thể lệ cuộc thi:
1. Mục đích:
Cuộc thi nhằm chọn ra gam màu chủ đạo nhận diện thương hiệu Trường Đại học Khánh Hòa phù hợp với định hướng phát triển, tầm nhìn và sứ mệnh của Trường Đại học Khánh Hòa.
Đây sẽ là gam màu nhận diện của Trường Đại học Khánh Hòa được đăng ký bản quyền, có tư cách pháp nhân để sử dụng cho hệ thống nhận diện thương hiệu.
2. Yêu cầu:
- Gam màu sử dụng phải dễ nhớ, dễ nhận biết, khái quát được chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, gắn với vùng đất Nha Trang – Khánh Hòa.
- Bố cục: Cân đối, chặt chẽ.
- Màu sắc: Tối đa 2 màu, ngoài hai màu chủ đạo (xanh, trắng) đã được sử dụng cho logo của trường.
- Có khả năng thể hiện trên mọi chất liệu.
3. Quy cách thể hiện bài dự thi:
- Thí sinh thể hiện bài thi bằng máy hoặc vẽ tay.
- Thí sinh gửi bài thi dưới dạng file kỹ thuật số hoặc bản vẽ tay (kích thước A4 hoặc giấy ảnh có kích thước tương đương) và bản thuyết minh giới thiệu khái quát về ngôn ngữ, màu sắc, ý nghĩa chi tiết và tổng quát giá trị màu sắc nghệ thuật sử dụng trong thiết kế, không quá 300 từ.
- Mỗi phác thảo dự thi thể hiện 02 bài, một bài thể hiện trắng đen, một bài thể hiện màu.
- Nếu thiết kế bằng kỹ thuật số, trình bày bằng định dạng JPG, PDF, EPS, thông báo mã số màu (Hệ CMYK).
- Mỗi tác giả (nhóm, cá nhân) dự thi không quá 03 phác thảo.

4. Đối tượng dự thi:
Là học sinh, sinh viên các trường Trung học Phổ thông, Cao đẳng, Đại học, Trung cấp trên toàn quốc.
5. Quy định gửi bài dự thi:
- Để đề phòng những trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn, không khuyến khích gửi bài dự thi qua mạng dưới hình thức thư điện tử;
- Bài thi được gửi qua đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp cho Ban tổ chức;
- Không đề họ tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân vào bài thi, góc dưới bên phải của bài thi tác giả chỉ ghi mã số tự chọn. Ví dụ: A1, B5…
- Trong bì thư nhỏ: Tác giả ghi rõ thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Địa chỉ; Nơi công tác; Số điện thoại; Email; Số CMND;
- Ngoài bì thư nhỏ: Ghi mã số tự chọn trùng khớp mã số trên bài thi, dán kín.
- Bì thư nhỏ và bài dự thi để trong phong bì lớn, dán kín.
- Phía ngoài phong bì lớn, ghi mã số tự chọn đã có.
Nơi nhận: Phòng Truyền thông và Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Khánh Hòa, Số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang, Khánh Hòa.
Email: pttvhtqt@ukh.edu.vn
6. Thời gian thi và công bố kết quả:
- Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày gửi thông báo thể lệ cuộc thi: 25/9/2018 đến ngày 30/10/2018, căn cứ trên dấu của bưu điện hoặc tác giả ký nhận ngày gửi bài thi tại Phòng Truyền thông và Hợp tác Quốc tế nhà trường.
- Công bố kết quả 10 bài thi xuất sắc nhất vào vòng chung khảo: ngày 5/11/2018.
- Bình chọn online: Từ ngày 6/11/2018 đến 20/11/2018. Những bài thi được chọn vào vòng chung khảo sẽ được Ban tổ chức sẽ giới thiệu để tiến hành bình chọn online tại Fanpage của Ban tổ chức.
- Công bố kết quả cuộc thi: ngày 23/11/2018. Người chiến thắng là người có tổng số điểm cao nhất từ bình chọn và số điểm từ Ban tổ chức.
- Các thông tin về cuộc thi sẽ được Ban tổ chức thông báo trên website, fanpage của nhà trường và theo địa chỉ của tác giả.
- Ban tổ chức không trả lại bài thi cho tác giả.
7. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải nhất, trị giá 5.000.000đ (Năm triệu đồng) + Giấy chứng nhận và 01 khóa học tự chọn ngắn hạn (thiết kế, tin học, ngoại ngữ) tại Trường Đại học Khánh Hòa.
- 02 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận và 01 khóa học tự chọn ngắn hạn (thiết kế, tin học, ngoại ngữ) tại Trường Đại học Khánh Hòa.
8. Các quy định và điều khoản thi hành:
8.1. Quyền và trách nhiệm đối với người dự thi:
- Tác giả dự thi phải thực hiện nghiêm túc điều lệ do Ban tổ chức đề ra, trong đó phải đảm bảo:
+ Tác phẩm dự thi không phải là ấn phẩm vi phạm bản quyền hoặc đang tranh chấp bản quyền, sao chép, sử dụng ý tưởng của người khác.
+ Tác phẩm dự thi chưa công bố trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong nước và ngoài nước.
+ Trong thời gian tham gia cuộc thi này, tác giả không được sử dụng tác phẩm dự thi để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.
+ Tác giả có tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi được tặng giải thưởng theo quy định nhưng không được sử dụng tác phẩm vào bất kì ấn phẩm truyền thông và cuộc thi nào khác. Thiết kế gửi tới ban tổ chức phải là file gốc thiết kế (file có dạng: *.psd, *.tiff, *.ai, *.eps, *.pdf, *.cdr).
- Trong trường hợp vi phạm bản quyền, đang tranh chấp bản quyền hoặc sao chép, sử dụng ý tưởng của người khác đối với tác giả được giải, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, và tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
- Ban Tổ chức có trách nhiệm tổng kết cuộc thi, trao giải thưởng, giấy chứng nhận và vinh danh các tác giả (cá nhân, nhóm) đạt giải tại website của Trường.
8.2. Quyền sở hữu đối với tác phẩm đạt giải:
Trường Đại học Khánh Hòa được đăng ký bản quyền tác giả và sử dụng vô thời hạn dưới mọi hình thức các mẫu tác phẩm đạt giải.
8.3. Điều khoản thi hành:
- Thể lệ này có hiệu lực từ ngày công bố. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi, Ban tổ chức sẽ thông báo bằng văn bản tới các tác giả.
- Tác giả dự thi, thành viên Ban giám khảo, Ban tổ chức và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện thể lệ này.
- Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi xin liên hệ:
+ Bà Vũ Thị Thu Hương: SĐT: 0986 316 964
Email: vuthithuhuong@ukh.edu.vn
+ Ông Trương Đình Đức: SĐT: 0989 162 252
Email: truongdinhduc@ukh.edu.vn

 

 

 

 
    
Hiện có: 12   Khách