Trường Đại học Khánh Hòa đón nhận giấy khen về thành tích thực hiện đề án 281
02/10/2018 00:00   nguyenhoaivan    55 lần

Sáng 2-10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh tại trường Đại học Khánh Hòa. Ông Phan Thông – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Trong 3 năm qua, trường Đại học Khánh Hòa thực hiện đề án 281 theo triển khai của Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã đạt được: 100% các chi hội khoa đăng ký thực hiện “đơn vị học tập” tại cơ sở. 100% hội viên là cán bộ, viên chức, người lao động đăng ký thực hiện “gia đình học tập”. Công tác vận động tài trợ; thu từ cán bộ, viên chức, công nhân viên nhà trường: 570.173.000 đ. Công tác chi khen thưởng: 323.100.000 đ. Chi khen thưởng, hỗ trợ học tập: Cán bộ giảng viên: 48 suất, Học sinh sinh viên: 352 suất.

Những kết quả đạt được cho thấy sự quyết tâm của Hội Khuyến học trường Đại học Khánh Hòa trong việc triển khai “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” từ đó đẩy mạnh phong trào đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Cũng nhân dịp này Hội Khuyến học trường Đại học Khánh Hòa đã vinh dự được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã có thành tích xuất sắc thực hiện Đề án 281 của Chính phủ về xây dựng “Xã hội học tập” giai đoạn 2015-2018.

Ảnh: Giấy khen của Hội khuyến học tỉnh tặng Trường Đại học Khánh Hòa

Bài và ảnh: Kim Kiều

 
    
Hiện có: 38   Khách