Giới thiệu

Tổng Quan
Trường Đại học Khánh Hòa thành lập theo quyết định số 1234/QĐ-TTg ngày 03 tháng 08 ...
Ban Giám Hiệu
Đại diện theo pháp luật của Trường Đại học Khánh Hòa

Phòng Chức năng
Các đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu về các lĩnh vực tổ chức, hành chính, ...
Khoa chuyên môn
Các đơn vị quản lý chuyên môn của nhà trường có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quá trình ...

Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 79   Khách