Bộ phận một cửa

Bộ phận hành chính một cửa

QT10 - Tìm kiếm và xử lý văn bản đến
(31/10/2017)

Trình tự xử lý các văn bản một cách nhanh chóng, kịp thời, theo đúng trách nhiệm...

QT09 - Tổ chức hội nghị
(31/10/2017)

Nhằm kiểm soát chặt chẽ việc phục vụ lãnh đạo tiếp khách và các hội nghị của nhà...

QT07 - Báo cáo tình hình hoạt động tháng
(31/10/2017)

Báo cáo hàng tháng của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm

QT06 - Báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường
(31/10/2017)

Quy trình này nhằm tổng hợp thông tin và báo cáo với lãnh đạo nhà trường về tình...

QT05 - Xây dựng kế hoạch năm học
(31/10/2017)

Xây dựng và ban hành thống nhất kế hoạch năm học của các đơn vị trong toàn trườ...

QT08 - Trình ký văn bản
(31/10/2017)

Quy định trình tự, nội dung thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, văn bản...

QT04 - Xử lý văn bản đi
(26/10/2017)

Nhằm theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các văn bản trong Trường được phát hành ra bên...

QT03 - Công tác Lễ tân và Hội nghị
(26/10/2017)

Hướng dẫn này xây dựng và thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ được giao của tổ văn phòng...

QT02 - Công tác văn thư
(26/10/2017)

Quy trình này được biên soạn nhằm đảm bảo sự thống nhất về thủ tục tiếp nhận, xử...

QT01 - Công tác điều xe
(26/10/2017)

công việc này được thiết lập nhằm đảm bảo việc điều xe của Trường được thuận tiện,...

alt

Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 94   Khách