Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền CCHC Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh 2018

Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Năm 2017 là năm thứ hai của giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở tiền đề những kết quả đã đạt được trong năm 2016, để tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra tại Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020

Ngày 14 tháng 02 năm 2011, chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Nhằm tăng cường các biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức' tận tụy với công việc của cán bộ, viên chức thuộc trường. Duy trì thường xuyên việc thực hiện đúng các quy trình xử lý hồ sơ, công việc; cố gắng giảm dần số lượng hồ sơ, công việc tồn đọng tại các phòng, khoa, trung tâm.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2017 và những năm tiếp theo, Trường Đại học Khánh Hòa xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
alt
    
Hiện có: 63   Khách