Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trường Đại học Khánh Hòa
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của Trường Đại học Khánh Hòa
Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại các phòng, khoa, trung tâm trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền CCHC Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh 2018

Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Năm 2017 là năm thứ hai của giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở tiền đề những kết quả đã đạt được trong năm 2016, để tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra tại Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
alt
    
Hiện có: 44   Khách