Quy chế, Quy định

Quy chế, Quy định

Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học Khánh Hòa
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
Quy định về việc tuyển dụng viên chức Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo quyết định số 84/QĐ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo Quyết định số 958/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo Quyết định số 895//QĐ-ĐHKH ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành theo quyết số 745/QĐ-ĐHKH-TCHC Ngày 26 tháng 09 năm 2017

Ban hành theo quyết định số 746/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 26 tháng 09 năm 2017

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
alt

Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 102   Khách