Khoa phòng
Dự án đầu tư - mua sắm

Phòng chức năng
Các đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu

Phòng Quản lý đào tạo và Khảo thí
Đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo ...
Phòng Kế hoạch tài chính
Đơn vị tham mưu giúp việc Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tổ chức thực hiện và đề ...

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Nghiên cứu, Trải nghiệm Sáng tạo và Khởi nghiệp


Phòng Quản lý Khoa học
Đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý công ...
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn


Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Phòng Truyền thông-Hợp tác quốc tế
Đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng điều hành hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế, ...

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng dịch vụ Du lịch - Nghệ thuật

Khoa Ngoại ngữ


Khoa Du lịch

Phòng Tổ chức - Hành chính
Đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính, ...

Trung tâm Công nghệ thông tin và Mỹ thuật ứng dụng

Khoa nghệ thuật


Phòng Quản trị thiết bị và Dự án
Đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, XDCB, phát triển và sử dụng cơ ...
Khoa Quản lý văn hóa và Giáo dục


Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng
Trang thông tin của Trung tâm giáo dục thể chất và quốc phòng
Trung tâm Bồi dưỡng và Giáo dục thường xuyên
Trang thông tin của Trung tâm Bồi dưỡng và Giáo dục thường xuyên

Khoa Sư phạm

Phòng Thanh tra - Pháp chế và đảm bảo chất lượng giáo dục
Đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra về giáo dục ...

Khoa Lý luận cơ bản
Trang thông tin giới thiệu hoạt động của khoa Lý luận cơ bản
Trung tâm hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp


Phòng Công tác sinh viên
Đơn vị tham mưu và chịu trách nhiệm với Ban Giám hiệu về việc thực hiện các công tác ...
Đoàn Thanh niên


Khoa chuyên môn
Các đơn vị quản lý chuyên môn của nhà trường
Trung tâm


Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 35   Khách